Näytöt

Tutkinnon suorittaminen näytöllä

Mitä kannattaa tehdä?

1. Tutustu ammattitaitovaatimuksiin

Valmistaudu näyttöön lukemalla Media-alan ammattitutkinnon perusteet

 • Mitä pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia suoritat?
 • Mitä näytössä pitää osata eli ammattitaitovaatimukset?
 • Miten arvioijat arvioivat suoritustasi eli arviointikriteerit?

2. Luo näyttöä ja asiakastöitä varten sähköinen portfolio

+ Kerää tai linkitä portfolioon myös ennen koulutusta tekemiäsi töitä.

Näyttöä varten luo seuraavat sivut tai linkitä ne työn yhteyteen:

 • Dokumentit. Ladattavat asiakastyöhön toteutetut dokumentit (suunnitelma, käsikirjoitus, budjetti, aikataulu, kalustovarauslista). Jos dokumentit ovat salaisia, käytä Dropboxia tai esittele paperilla.
 • Työprosessin kuvaus. Esittele kuvakaappauksilla, valokuvilla ja teksteillä miten käytännössä toteutit asiakastyön teknisesti ja taiteellisesti.
 • Photography, video. Embeddaa valmis työ portfolioon.

Kannattaa etukäteen katsoa omaa portfoliota arvioijien silmin. Ovatko työt asiakastöitä? Oletko tehnyt ammattitaitovaatimuksissa listattuja asioita? Hyväksyisitkö tai hylkäisitkö oman suorituksesti?

3. Etsi työpaikka ja / tai asiakas

Oppitunneilla toteutetut tehtävät eivät käy näyttösuorituksesta.

Mistä työpaikka?

Koululla on vahvat verkostot. Lisätietoa kohdasta Duunit

Mistä tilaustyö ja asiakas?

Asiakas voi olla yksityishenkilö, seura, toiminimi, verkko-, tai muu yhteisö ja oppilaitos

 • työpaikan kanssa solmitaan koulutussopimus.

4. Täydennä henkilökohtainen näyttösuunnitelma

 • Ammattitaidon tai osaamisen osoittaminen suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon tai koulutuksen osittain
 • Arvioijat tutustuvat näyttösuunnitelmaan ennen näyttöä

5.  Esittele työ ja dokumentit arvioijille  

Arvioijat arvioivat siis lopputuloksen lisäksi myös työprosessia eli pelkällä portfoliolla ei pääse läpi. Näytössä työelämän ja opetusalan arvioija:

 • lukevat näyttö- ja muut suunnitteludokumentit (valo- tai äänisuunnitelmat, storyboardit)
 • katsovat läpi työprosessin kuvauksen ja alkuperäistiedostot. Miten nimeät tiedostot? Minne tallennat? Miten nimeät versiot? Miten käytät ohjelman työkaluja? Työskenteletkö ammattimaisesti? Miten hyvin tunnet koko prosessin alusta loppuun?
 • haastattelevat sinua työtehtävästäsi. Missä roolissa toimit kuvauksissa? Minkälaisella kalustolla kuvasit tai äänitit? Miten kuvaukset mielestäsi sujuivat?
 • katsovat esitysversion asiakastyöstä portfoliosta.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 

52 §

Osaamisen osoittaminen

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

 • Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön toteuttamisesta
 • Näyttö toteutetaan työpaikoilla käytännön työtilanteissa
 • Perustellusta syystä näyttö voidaan kuitenkin järjestää myös muualla kuin työpaikalla. (ks.§ 72 oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekemisen edellytykset.)
 • Näyttöympäristön tulee mahdollistaa tutkinnon perusteissa määrätyn osaamisen osoittaminen.
 • Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla siten kuin Opetushallitus tutkinnon perusteissa osaamisen arvioinnista 15 §:n nojalla määrää.
 • Opiskelija voi osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta.

Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämän katsotaan saavuttaneen tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.

Tutkinnon osien suorittamismahdollisuuksia on järjestettävä myös niille, joille ammattipätevyyden tunnustamisesta vastaava viranomainen on antanut ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaisen ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen, jossa hakijalta on edellytetty kyseisessä laissa tarkoitettuja korvaavia toimenpiteitä.

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa myös ilman tutkintokoulutukseen osallistumista sekä yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka tarjoavat osaamisen kehittämispalveluita liiketaloudellisin perustein.

Arvioijien esteellisyyteen sovellettava hallintolaki

27 §

Esteellisyys

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

28 §

Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

29 §

Esteellisyyden ratkaiseminen

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s