Kevät 2014

Valinnaiset tutkinnon osat

Video- ja elokuvatuotanto

Tutkinnonsuorittaja osaa toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa. Hän osaa käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa, valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt. Opiskelija osaa säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa, käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa. Hän osaa käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita, ammattimaista komentokieltä, toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa, siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni-ja videoeditointilaitteistoon ja  editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden. Lisäksi opiskelija osaa tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen, tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti.

Äänituotanto

Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa kuvailla ääntä fysikaalisena ilmiönä ja ymmärtää akustiikkaan liittyviä ilmiöitä. Hän käyttää äänikerronnan keinoja ilmaisussaan ja osaa tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä. Opiskelija toimii eettisesti käsitellessään aineistoja, osaa jaotella äänitaajuuskaistan keskeiset alueet ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan äänitystekniikan, laitteiston ja tallennusformaatin. Opiskelija osaa käyttää äänen muokkaamiseen tarkoitettuja laitteita, kytkeä signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaaliteiden ongelmat. Opiskelija koostaa äänityöasemassa julkaisukelpoisen tallenteen, osaa tallentaa, käsitellä ja versioida käytettävää materiaalia tarvittavalla teknisellä laadulla käyttää ulosajojärjestelmää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia lähetystoiminnassa sekä huomioida äänialan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

  • Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan
  • työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan
  • elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

TAMMIKUU

Lähiopetusta ma-to klo 16.30-20.30. Projektit ja tutkintotilaisuudet järjestetään oman aikataulun mukaan.  Lukuvuoden aikana on vain yksi loma: 23.12.2013 – 6.1.2014. Lukuvuosi päättyy juhannukseen pe 20.6.2014.

Vko 2

Mainoselokuvan tuotanto/ Auditorio 1krs. / Minna Kienanen 

Ma 6.1 Loppiainen / vapaapäivä
Ti 7.1 Helsinki-elegioiden katselu auditoriossa. Tallentakaa lokeron 21 Lacielle tai tuokaa mukananne tunnille.Presentaatiotekniikat: konsepti, briiffi, pitchaus, brainstorming, debriiffi, leiskaaminen.Käsikirjoittajat:
– tuokaa valmis käsikirjoitus formaatissa, kuvalista ja storyboard tulostettuna luokkaan 415 pöydälle klo 16.30- tekijät esittelevät projektinsa ja mitä sen valmistumiseen vaaditaan- luodaan kaksi työryhmää taiteellisine vastuualueineen- käsikirjoitusten purku call-sheetteihin. Aikataulutetaan Green Screen materiaalien kuvaukset ja studiokuvaukset.- Kalustovaraukset Trail-järjestelmästäKuvaatko omatoimisesti?
–       Mainoksen taustakuvat 1920 x 1080
–       Mainoksen taustavideokuvat 16:9 ja 25 fps.Presentaatiotyökaluja:http://www.powtoon.com/blog/10-best-powerpoint-alternatives/Työryhmälista: Tyoryhmalista_pohjaCall-sheet: callsheet_pohja_ilta
Ke 8.1 Tuotantoon menevien käsikirjoitusten, storyboardien, taustakuvien ja videoiden viimeistelypäivä. Mitä puuttuu? Jotta mainos tulee tehdyksi, tarvitaan tuotantopaketti:-        käsikirjoitus formaatissa
–       storyboard tai kuvalista
–       työryhmälista
–       näyttelijät
–       call-sheets
–       valmiit taustagrafiikat / -videoklipit arkistosta tms.
–       kalusto- ja tilavaraukset
To 9.1 Tuotantoon menevien mainoskäsikirjoitusten tuotantopaketit valmiiksi. Jakelu .pdf –dokumenttina yhteiseen kansioon ja tulostettuna luokan 415 pöydälle ennen oppitunnin alkua. Luetaan uudet mainoskäsikirjoitukset.Ohjaaja: casting, työryhmän briiffaus elokuvan tyylilajista
Kuvaaja: shot-list, kuvauspaikat, valosuunnitelma valaisijoiden kanssa
Kamera-assistentti: kalustovaraus, testaus, pakkaus, huolto
Grip: ajoratojen varaus, rigaus ja käyttö
DIT (Digital Imaging Technician): päivän materiaalit muistikortilta Lacielle ja läppärille, klippien nimeäminen, loggaus
Äänittäjä: käsikirjoituksesta tallennettavien äänien purku ja haku + oman kaluston varaus
Puomi: käsikirjoituksesta tallennettavien äänien purku ja haku + oman kaluston varaus
Tuotantopäälliköt: työryhmälistan kirjoitus, call-sheets, esiintyjä- ja kuvauspaikkaluvat, puvustajan ja maskeeraajan etsiminen
Valaisijat: valosuunnitelmasta kalustovaraukset
Kuvaussihteeri: kuvalistapohjat mappiin kuvauksia varten
Puvustaja: asujen suunnittelu ja hankinta, pukeminen kuvauksissa ja jatkuvuuden seuranta.
Lavastaja: lavastuksen suunnittelu, rakennus, rekvisiitan hankinta. Green Screen lavastuksen suunnittelu.
Leikkaaja: materiaalien valinta kuvausihteerin raporttien ja DIT:n kommenttien mukaan. Leikkaus ja värinmäärittely.
Graafikko: Green Screen taustojen luominen, alku- ja lopputeksti titlet.
Vko 3

Green Screen –taustamateriaalit/ Jouko-Thomas Kleine/Palomuuri 419/
Green screen –studiokuvausviikko/ Jouko-Thomas Kleine /Stage 702

Ma 13.1 Background plates eli taustamateriaalien valmistelu– Matte Painting ja 3D-elementtien analyysi ja (digitaalinen) valaiseminen 419
– Green Screen -taustan valaisu ja oikea valoitus
– näyttelijöiden ja mahdollisten lavasteiden valaisu natsaamaan digielementteihin
– träkkäysmerkkien sijoittaminen kuviin
– träkkääminen Synth Eyesillä, PFTrackillä tai Mayalla
– Motion Capture kuvan ottaminen näyttelijästä ja sen träkkääminen
– keskustelu eri kameramallien teknisestä soveltuvuudesta Green Screen kuvaukseen ja asiaan liittyvien videokonseptien
– terminologia
– testikuvat
Ti 14.1 Background plates eli taustamateriaalien valmistelu 419
Ke 15.1 Green screen –studiokuvaukset 702
To 16.1 Green screen –studiokuvaukset 702
Pe 17.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)
La 18.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)
Su 19.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)

Vko 4

Green Screen –taustamateriaalit/ Jouko-Thomas Kleine/Palomuuri 419/
Green screen –studiokuvausviikko/ Jouko-Thomas Kleine /Stage 702

Ma 20.1 Green screen –studiokuvaukset 702
Ti 21.1 Background plates eli taustamateriaalien valmistelu 419
Ke 22.1 Green screen –studiokuvaukset 702
To 23.1 Green screen –studiokuvaukset 702
Pe 24.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)
La 25.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)
Su 26.1 Green screen –studiokuvaukset 702 (OTO)

Vko 5

Green screen –studiokuvausviikko/ Markku Luotonen /Stage 702

Ma 27.1 Green screen –studiokuvaukset 702
Ti 28.1 Green screen –studiokuvaukset 702
Ke 29.1 Green screen –studiokuvaukset 702
To 30.1 Green screen –studiokuvaukset 702

HELMIKUU

 

Vko 6

Green screen -leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/ Jouko-Thomas Kleine/ Palomuuri 419

Ma 3.2 Green screen -leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/ Keying, matchmoving
Ti 4.2 Green screen -leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/ Keying, matchmoving
Ke 5.2 Green screen -leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/- dailies
– raakaleikkaus
– työstöön otettavien kuvien valitseminen (täsmällisesti freiminumerosta freiminumeroon)
– tehtävien asioiden määrittely, esim.
– chromakey
– rotoskooppaus
– DMP (digital matte painting)
– 3D-elementtien mallinnus ja animointi
– 3D-elementtien valaisu
– kompositointi
– värimäärittely (yksittäisille elementeille)
– tehtävien asioiden jakaminen (kohtaus/kuva/freiminumerot, tehtävä asia, tekijä, milloin valmis)
– työskentely, edistyksen seuraaminen
– katselut tarvittavin välein liittyen jokaiseen kuvaan ja työvaiheeseen
– graafisten elementtien suunnittelu (logot, tekstit)
– graafisten töiden jakaminen (tekijät per tehtävä, kuva ja mitkä freiminumerot)
– värimäärittely koko elokuvaan
– viimeistely ja masterointi (finishing)
To 6.2 Green screen -leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/ Keying, matchmoving

Vko 7

Workshop 3 / Shotgun My tasks

Ma 10.2 Tehtävä päiville 10.-17.2.Katso Shotgunista ”My Tasks” -kohdan alta itsellesi seuraava otos (”Shot”) ja siihen liitetyt tehtävät (tehtävissä lukee päivät, joiden aikana se olisi syytä saada valmiiksi. Tehtävä on joko chromakey (”Key”) tai rotoskooppaus (”Roto”). Kun olet tehnyt valmiiksi rendaa After Effectsistä ulos QuickTime tiedosto Apple ProRes422 (Proxy) -koodekilla ja lataa se Shotguniin uutena versiona. Saat Shotgunin kautta palautetta suorituksesta.
Ti 11.2  Workshop 3 / Tehtävä
ke 12.2  Workshop 3 / Tehtävä
to 13.2  Workshop 3 / Tehtävä

Vko 8

Workshop 3 / Shotgun ”Digital Matte Painting -työnkulku”

Ma 17.2 Tehtävä 17.-23.2.Katso Basecampista opetusvideo ”Digital Matte Painting -työnkulku” -keskustelusta.Lataa itsellesi yksi panoraamakuvista keskustelusta ”Panoraamakuvat”. Shotgunista löytyy ”My Tasks” -kohdan alta mikä panoraamakuva on sinulle.Työstä kuva opetusvideossa annetun ohjeen mukaisesti ja lataa uutena versiona tehtävääsi Shotgunissa. Jos halutat palautetta kesken työskentelyn void ladata keskuneräisiä versioita Shotguniin, versioiden määrää ei ole rajoitettu ja palautetta annetaan Shotgunin välityksellä myös workshop-viikkojen aikana.
Ti 18.2  Workshop 3 / Tehtävä
Ke 19.2  Workshop 3 / Tehtävä
To 20.2  Workshop 3 / Tehtävä

Vko 9

Green Screen leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects/ Jouko-Thomas Kleine /Palomuuri 419

Ma 24.2  Green Screen leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects
Ti 25.2  Green Screen leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects
Ke 26.2  Green Screen leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects
To 27.2  Green Screen leikkaus/ Final Cut Pro / After Effects

MAALISKUU

 

Vko 10

Värinmäärittely ja kompressiotekniikka/ Jouko-Thomas Kleine / Palomuuri 419

Ma 3.3 VFX-pipeline työ: DMPday for night jatko-osa, harjoittelua
Ti 4.3 VFX-pipeline työ: DMPoman työstettävän kuvan valinta, työsuunnitelma (vuodenaika, vuorokaudenaika, muutokset), layout/mock-up, raportointi shotguniin, työstäminen eteenpäin, versiot shotguniin
Ke 5.3 VFX-pipeline työ: DMPoman DMP-kuvan työstäminen mock-upin pohjalta valmiiksi. Versioiden lataus Shotguniin. Yhteinen keskustelua versioiden onnistuneista osuksista ja korjattavista puutteista
To 6.3 VFX-pipeline teoria: Gradevärimäärittelyn teoriaa, värit näköaistin kannalta — mitä pitää ottaa huomioon työskennellessä, värimäärittelyn workflow, skooppien tarpeellisuuden selittäminen ja käyttö, mitä tarkoittaa tekninen värimäärittely, mistä muodostuu ”look”, miten editointiohjelman sekvenssi valmistellaan värimäärittelyä varten.

Vko 11

Opetusviikko

Ma 10.3 VFX-pipeline työ: Comp & Editorialkompositointia, kompositoidun kuvan rendaus ja tuonti editoituun sekvensiin. Sekvensiin valmistelu viimeistelyä (finishing) ja värimäärittelyä (grade) varten
Ti 11.3 VFX-pipeline teoria: Animationsekvenssin vieminen After Effectsiin teksti- ja logoanimaatioita varten. Animointi ja 3D-objektit After Effectsissä.
Ke 12.3 VFX-pipeline työ: Layout & AnimationAlku- ja lopputekstien, logojen ja mahdollisten muiden graafisten elementtien asemointi ja animointi paikoilleen After Effectsissä.
To 13.3 VFX-pipeline teoria: GradeAdobe Speedgrade -ohjelman käyttöliittymä, sekvensiin lähettäminen ohjelmaan, värimäärittely ohjelman avulla.

Vko 12

Opetusviikko

Ma 17.3 VFX-pipeline kertausta: CompKiiatun kameraplaten ja taustakuvan yhdistäminen ja greidaaminen After Effactsissä.
Ti 18.3 TaittoYleisiä periaatteita, InDesgin-ohjelman asetuksia ja käyttöä.
Ke 19.3 VFX-pipeline: Round tripFinal Cutin aikajanalta After Effectsiin ja takaisin. Finishing, lopputekstit ja planssit paikalleen.
To 20.3 VFX-pipeline: GradeVärimäärittely Final Cutissa.Taiton knoppeja ja tiistain kertausta.

Vko 13

Kenttä-äänityksen kertaus / Pirkko Tiitinen/ 634 Suspense

Ma 24.3 Mikrofonitekniikan, äänitystilanteen ja tallennustason hallinta.

TEHTÄVÄ 1:   REPORTAASI

Haastattelu: Mikä tekee äänitallenteesta laadukkaan ja onnistuneen?
Kalusto:
– dynaaminen mikrofoni, johto
– kenttätallennin Tascam HD-2P, paristot, muistikortti
– kuulokkeet

Kenttä-äänityksen kertaus / kohtauksen kuvaus ja äänitys komentokielellä.Sony PMW-EX1 videokamera
Äänimikseri Sound Devices 302 (ei MixPre) + paristot AA x 3
Tascam tallennin, verkkolaite, paristot AA x 8, kortinlukija
Suntamikki Sennheiser MKH 416/MKH 60 + tuulisuojat zeppelin + karva
Langaton setti Sennheiser EW100 3G
Langallinen nappimikki AKG
Dynaaminen mikki esim. Electro Voice RE50
Mikkipuomi Ambient (5m)
Kuulokkeet Sony MDR 7506
Kuulokejatkojohto
Jatkojohto 3,6mm stereoplugi-stereoplugi
8 x mikkijohto XLRf-XLRm
4 x mikkipuomi Ambient (5m)

Ti 25.3 Kenttä-äänityksen kertaus / kohtauksen kuvaus ja äänitys komentokielellä.

TEHTÄVÄ 2:   SKETSI  YHDELLÄ  OTOKSELLA

Miten kohtauksen äänityksessä voi epäonnistua?
Työryhmässä päätetään, millaista hankaluutta tai epäonnistumista kuvataan ja suunnitellaan yhdellä otoksella kuvattava kohtaus aiheesta.

Kohtauksessa kuvataan ensin ongelmaa esittävä toiminta ja lopussa esiintyjä kertoo esitetyn ongelman yhdellä lausella katse kameraan, puolikuvassa.

Kalusto
– valinnaiset mikrofonit: dynaaminen, kondensaattori ja mikrofonipuomi
– äänimikseri: Sound Devices SD Mix Pre
– kamera Sony PMW-EX1, kamerajalusta, akku, muistikortti
– kuulokkeet
– mikkijohdot, monitorijohto, kuulokejatkojohto Mikrofonit kytketty mikseriin, äänen tallennus kameraan.

Monitorointi: Äänittäjä kuuntelee tallenninta (kamera), tarvittaessa paluukuuntelukytkentä tai jatkojohto.

Äänen tasojen kalibrointi mikserin TEST TONE testiääntä (0 dBFS) käyttäen
-18 dBFS tasoon kameran ääniraidoilla.

Ke 26.3 Kenttä-äänityksen kertaus / kohtauksen kuvaus ja äänitys komentokielellä.Äänikerronnan elementit, langattoman mikrofonin käyttö, tehosteäänitys

TEHTÄVÄ 3:  DRAAMAKOHTAUS KAHDELLA KUVALLA

Malinen: ”Helsingin luonto”
Kuvataan ja äänitetään yhden kohtauksen draama kahdella kuvalla tunnilla annettavan kuvakäsikirjoituksen pohjalta.Kalusto
– mikrofonit: dynaaminen, kondensaattori ja langaton Sennheiser eW100g3
– valinnainen äänimikseri:
Sound Devices SD Mix Pre
Sound Devices SD 422N
http://www.sounddevices.com/products/442/
Sound Devices SD 552
http://www.sounddevices.com/products/552/

– kenttätallennin Tascam HD-2P tai Sound Devices 552, paristot, muistikortti
– kamera Sony PMW-EX1, kamerajalusta, akku, muistikortti
– kuulokkeet
– mikkijohdot, monitorijohto, kuulokejatkojohto

Mikrofonit kytketty mikseriin, äänen tallennus kameraan (dialogi) ja erilliselle tallentimelle (tehosteet).

Monitorointi: Äänittäjä kuuntelee tallenninta (kamera, tallennin), tarvittaessa paluukuuntelukytkennällä.

Puomittajan kuuntelu mikserin kuulokekuuntelun kautta.

To 27.3 Kenttä-äänityksen kertaus / FinalCutPro / Jouko-Thomas Kleine / Palomuuri 419Käsitellään ja miksataan ääni- kuvan ja äänen tuonti työasemaan
– ääniklippien leikkaus ja siirtely ääniraidoilla ohjelman time line-ikkunassa
– äänen prosessointi Final Cut Pro:n omilla muokkausvälineillä
– ääniraitojen miksaus
– äänileikkaustyön valmistelu ja siirto OMFI-tiedostona muilla ohjelmilla muokattavaksi (Pro Tools)
HUHTIKUU  

Vko 14

Äänilaitetekniikka / Pirkko Tiitinen / 634 Suspense

Ma 31.3 Analogisen ja digitaalisen äänitekniikan teoriaa ja käytäntöä- Analogisen ja digitaalisen äänisignaalin teorian syvennystä,- signaalin siirtoketjut av-tuotannon äänijärjestelmissä,- analogisen äänentoistojärjestelmän rakentaminen: mikseri/vahvistin, kaiuttimet,- häiriösuojaus, signaalitiet- sähköturvallisuusMa 31.3. luokka 706, StageSähkön ja analogisen äänitekniikan perusteitaTeoria: Jännite, virta, vastus, häiriösuojaus ja liittimet.Harjoitus:Tutkitaan audioliittimien ominaisuuksia ja rakennetaan toimivia johtoja.
Ti 1.4 Äänilaitetekniikkaluokka 706, StageSähköisen äänisignaalin siirto: Äänen tallennus ja monitorointiTeoria: Sähköisen jännitteen, virran ja vastuksen suhteita, siirtotasot, jännitesovitus.Harjoitus: Mikrofonien kytkentä kenttämikseriin Sound Devices 442 ja kameraan, videomonitorille sekä aktiivikaiuttimille Genelec 1031A , JBL EON 15G2
Ke 2.4 Äänilaitetekniikkaluokka 706, StageSähköisen äänisignaalin siirto: Mikrofonit ja mikseritTeoria: Sähköisen jännitteen, virran ja vastuksen suhteita, tehosovitus, aktiivi- ja   passiivikaiuttimien eroista.Harjoitus: Kannettavan tietokoneen, kameran ja mikrofonien kytkentä     äänimikseriin Mackie 1202 sekä aktiivikaiuttimille Genelec 1031A , JBL EON
To 3.4 ÄänilaitetekniikkaKlinikka klo 16:30-18. Sen jälkeen Elegiat Auditoriossa.luokka 312 Klinikka, AuditorioAnalogisen ja digitaalisen signaalin siirtotekniikoita.Teoria: Analogisen audiotekniikan tallennus- ja siirtomenetelmiä, digitaalinen siirto ja pakkaus.Harjoitus: Erilaisten äänisignaalin siirtotapojen tunnistaminen.+ Helsinki elegia -harjoitustöiden katselu 1. kerroksen Auditoriossa.

Vko 15

Äänisuunnittelu 2 / Pirkko Tiitinen / 634 Suspense, 312 Klinikka

Ma 7.4 Aiheena ovat äänikerronnan elementit ja niiden merkitys audiovisuaalisen tuotannon lajityypeissä.Kurssi sisältää päivittäin luentoa, havainnointia ja äänityön tehtäviä Pro Tools-työasemassa. Katsotaan näytteitä eri lajityyppien ohjelmista ja arvioidaan tuotantoa äänisuunnittelun näkökulmasta.Päivittäin tehdään myös harjoituksia Pro Tools-työasemassa aiheeseen liittyen. Näin päästään myös verryttelemään tulevaa äänituotantoa varten.Reportaasi/ ajankohtaisohjelma
Ti 8.4 TV-draama/ sarjatuotanto
Ke 9.4 Elokuva
To 10.4 Mainoselokuva

Vko 16

Mainoselokuvan äänituotanto/ Analogisen ja digitaalisen äänitekniikan teoriaa ja käytäntöä / Pirkko Tiitinen/ 634 Suspense / Kohina / Droppari

Ma 14.4 Jatkoa Workshop 3-tuotantoon. Mainoselokuvien äänisuunnittelu ja -toteutus työryhmissä.– Äänikerronnan tavoitteiden määrittelyä,- tonaalinen ja kerronnallinen dynamiikka; ääniaineksen taajuuksien ja äänielementtien vaikutus kerrontaan ja kokonaisuuteen,- dialogin jälkiäänitys (Dubbaus)/ tehosteäänitys (foley) ProTools-studiossa ja muun tehostemateriaalin tuottaminen/ haku,
Ti 15.4 Mainoselokuvan äänituotanto
Ke 16.4 Mainoselokuvan äänituotanto
To 17.4 Mainoselokuvan äänituotanto

Vko 17

Mainoselokuvan äänituotanto/ Pirkko Tiitinen 634 / Suspense / Kohina / Droppari

Ma 21.4 PÄÄSIÄISMAANANTAI / VAPAAPÄIVÄ / PYHÄPÄIVÄ
Ti 22.4 Äänisuunnittelu 2: Mainoselokuvien äänisuunnittelu ja -toteutus työryhmissä jatkuu.- ProTools työaseman efektiprosessorit,- Midi-instrumenttien käyttö äänikanavissa; musiikkitehosteiden luominen,(tarvittaessa pienimuotoisen musiikin äänitys studiossa, musiikkimiksaus)- masterointi; äänimiksaus erilaisiin esitysformaatteihin/lopputuotteisiin: TV, DVD, internet
Ke 23.4. Äänisuunnittelu 2
To 24.4 Äänisuunnittelu 2

Vko 18

Mainoselokuvan äänituotanto /634 Suspense / Kohina / Droppari

Ma 28.4 6. kerroksen Kohina-studio- Huhtikuun kurssien Äänilaitetekniikka, Äänisuunnittelu 2 ja Mainostuotanto kertauspäivien 29-30.4 ohjelman suunnittelu.

– Mainostuotannon kurssin valmiiden töiden katselu, tulosten arviointi.

Ti 29.4 Äänilaitetekniikan kertaus
Ke 30.4 Äänisuunnittelun kertaus (sis. Mainostuotannon ääniopinnot)
To 1.5 VAPUNPÄIVÄ / VAPAAPÄIVÄ
TOUKOKUU  

Vko 19

Tutkintotilaisuus erillisen aikataulun mukaan klo 16.30 alkaen.Video- ja elokuvatuotannon täydennystehtävät.Ilmoittaudu: minna.kienanen@edu.hel.fi
Ma 5.5 Kertausharjoitus / kaluston haku kellarista ja pystytys studioon.Tilanne: Green Screen kuvaukset Sony EX1-kameralla / Jouko/Ennakkotehtävän jako paperilla ja briiffi klo 16.30 koulun aulassa.
Ti 6.5 Kertausharjoitus / kaluston haku kellarista ja pystytys studioon.Tilanne: Green Screen kuvaukset Sony EX1-kameralla / Jouko/Ennakkotehtävän tekemistä
Ke 7.5 Kertausharjoitus / kaluston haku kellarista ja pystytys studioon.Tilanne: Green Screen kuvaukset Sony EX1-kameralla / Jouko/Ennakkotehtävän tekemistä
To 8.5 Harjoituskuvaukset / Sony EX1-kameralla / Jouko + PirkkoStudio on käytössä harjoitteluun myös pe-su 9-11.5.2014/Ennakkotehtävän palautus tulostettuna huoneeseen 606 klo 13.00 (6 krs).—-Pe 9.5.2014 studiossa saa harjoitella näyttelijän kanssa kuvattavaa kohtausta.

Vko 20

Tutkintotilaisuus erillisen aikataulun mukaan klo 16.30 alkaen. Video- ja elokuvatuotanto, Äänituotanto, ja Audiovisuaalisen tuotannon täydennysosat.  Ilmoittaudu: minna.kienanen@edu.hel.fi
Ma 12.5 Tutkintotilaisuus Ryhmä 1/ Kuvaukset @ Stage 702 / siirrot ja editointi itsenäisesti /Palomuuri 419 /Tutkintotilaisuus Ryhmä 2/ Kuvaukset @ Stage 702 / siirrot ja editointi itsenäisesti Palomuuri 419
Ti 13.5 Tutkintotilaisuus Ryhmä 3/ Kuvaukset @ Stage 702 / siirrot ja editointi itsenäisesti Palomuuri 419 /- Ryhmä 1 kuva- ja äänileikkaus valmis
Ke 14.5 editointia
To 15.5 editointia
pe 16.5 Kuva- ja äänileikkaus valmis

VKO 21

Tutkintotilaisuus Verkkopalvelujen tuotanto ilmoittautuneille. Muut: videoklipit dvd:lle + Vimeoon / Palomuuri 419 / Jouko-Thomas Kleine

Ma 19.5 Verkkotuotannon tutkintotilaisuus ilmoittautuneille:- muut videoklipit dvd:lle + Vimeoon
Ti 20.5 Verkkotuotannon tutkintotilaisuus ilmoittautuneille:- muut videoklipit dvd:lle + Vimeoon
Ke 21.5  DVD- masterointi / klipit dvd:lle ja Vimeoon Palomuuri 419
To 22.5  DVD-masterointi / klipit dvd:lle ja Vimeoon Palomuuri 419

VKO 22

Workshop 4

Ma 26.5 Työssäoppimisjakson paperit kuntoon https://mediauzi.wordpress.com/duunit/
Ti 27.5 Työssäoppimisjakson paperit kuntoon https://mediauzi.wordpress.com/duunit/
Ke 28.5 Työssäoppimisjakson paperit kuntoon https://mediauzi.wordpress.com/duunit/

VKO 23

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO ALKAA tai sen suorittaneille Workshop 4 -tehtävä

https://mediauzi.wordpress.com/tehtavat/

Ma 2.6  
Ti 3.6  
Ke 4.6  
To 5.6  

VKO 24

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO

Ma 9.6  
Ti 10.6  
Ke 11.  
To 12.6

VKO 25

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO 

Ma 16.6  
Ti 17.6  
Ke 18.6
To 19.6  
Pe 20.6  KEVÄTLUKUKAUSI PÄÄTTYY
Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s