Floor Plan, Setup, Shot-list

Käsikirjoituksen purku kuvaajan näkökulmasta

Purettavan käsikirjoituksen tulisi olla Shooting script eli siinä on valmiina sivu- ja kohtausnumerot. Tee käsikirjoituksesta ensin Floor Plan.

Pohjapiirros eli Floor Plan tai Overhead Plan

Käsikirjoituksen kaikki lokaatiot puretaan Floor Planeiksi. 

Kuvasuunnittelu aloitetaan piirtämällä lintuperspektiivistä kohtaukset jokaisesta lokaatiosta. Piirrokseen lisätään henkilöt, kameran paikat aakkosjärjestyksessä  ja valaisu.

 • Mitä katsojalle näytetään ympäristöstä (establishing shot). Miten?
 • Mitä tietoa katsoja tarvitsee paikasta päästäkseen tarinaan sisälle?
 • Miten kuvaat roolihenkilöiden liikkumisen? (kamera seuraa, laajakulma)
 • Kenen näkökulmasta toiminta näytetään (POV). Kerrotaanko tarina useamman henkilön näkökulmasta? Milloin ja miten näkökulma vaihtuu? Miten se kuvataan?
 • Mitkä kohtaukset tarvitsevat eniten katetta, jotta leikatessa on tarpeeksi vaihtoehtoja? (dialogikohtaus)
 • Eye-line match. Henkilön katseen täytyy olla samassa linjassa sen henkilön kanssa, jota hän katsoo kuva-vastakuva –kerronnassa.
 • Suojaviiva ja 180 asteen sääntö (line of action). Kameran tulee pysyä samalla puolella kuvattaviin nähden.

Tehtävä: Tee annetusta kohtauksesta Floor Plan piirtämällä. 

Setup eli Camera-setup Floor Planissa

Setup eli Camera-setup tarkoittaa kameran paikkaa lokaatiossa

Setupit numeroidaan tai aakkostetaan Floor Planiin kuvausjärjestyksessä.

 • Yllä olevassa kuvassa on viisi camera-setuppia (A-E)
 • Yhden kohtauksen sisällä voi olla useampi kameran setup
 • Setup vaihtuu aina kun kamera vaihtaa kuvan aloituspaikkaa
 • Yhdestä setupista kannattaa kuvata kaikki samalla valaisulla ja kuvauskalustolla tapahtuvat kuvat, vaikka ne eivät olisi samasta kohtauksesta.

Esimerkiksi jos käsikirjoituksessa on useita kohtauksia tai kuvia, jotka tapahtuvat ikkunan ääressä voi olla ekonomista kuvata ”ikkunakuvat” kaikki peräkkäin. Silloin ei tarvitse rakentaa samaa valaisua tai rakentaa ratoja useaan kertaan, vaan saadaan useamman kohtauksen kuvat (samalla valaisulla ja radalla).

Purkutapa 1: Floor Plan ja Shot-list Shot Designerilla

Käsikirjoituksen kaikki lokaatiot ja niiden kohtaukset suunnitellaan Floor Planeiksi. Shot Designer luo shot-listin automaattisesti Floor Planista.

Tehtävä:  Shot Designer 

 • Lue sivu 20 käsikirjoituksesta The Lobster
 • Tutustu Shot Designerin demovideoihin 
 • Avaa Shot Designer joko luokassa Palomuuri 419 tai asenna omalle tietokoneelle: Shot Designer
 • Maksaa vain noin 20e ja laitekohtainen lisenssi on ikuinen
 • Tee kohtauksen Floor Plan (kuva- ja valosuunnitelma) Shot Designerilla hahmoilla ja Camera set-upeilla
 • Tee samalla shotlist
 • Ota kuvakaappaukset Floor Planeista ja liitä PowerPoint -dokumenttiin
 • Exporttaa shot-listit
 • Tallenna valmis työ Basecamppiin

Purkutapa 2: Lined Script to Shot-list

Lined Script -tekniikassa käsikirjoitus puretaan kuviksi merkitsemällä kuvien koot ja kestot pystyviivoilla.

Tavoitteena on varmistaa, että kohtaus tulee katettua riittävällä määrällä kuvia ja suuntia. Vaihtoehtoisesti voi myös kuvata monta master-ottoa eri suunnista mutta se taas vie aikaa.

Mallidokumentti: lined_script

Blogi miten lined script puretaan shot-listiksi: Noam Kroll

 • Pystyviiva tarkoittaa yhden kuvan kestoa ja mitä sillä katetaan.
 • Mutkitteleva viiva tarkoittaa ääntä ja toimintaa, jotka eivät näy ko. kuvassa (off-screen)
 • Viivan alkuun kirjoitettu kuvanumero 1 tarkoittaa kohtausnumeroa. Kirjaimet tarkoittavat kuvien aakkosjärjestystä ja kuvaus kuvakokoa. 1A WS (Wide-shot) on ensimmäisen kohtauksen ensimmäinen kuva laajakuvana.
 • Kuvakokoja voi merkitä eri väreillä, jotta ne erottuvat toisistaan

Shot-list eli kuvalista

Shot-list -pohjia on lukuisia erilaisia. Tavoitteena on luoda dokumentti, josta kuvaus- ja valaisuryhmä näkee selkeästi mitä ollaan tekemässä ja millä kalustolla. Shot-listin tiedot voidaan siirtää call-sheettiin.

Advanced shot-list template

Mainokset